งานมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่และเชื่อถือได้มากที่สุดในจีน

 • งานมหกรรมพลังงานไฟฟ้าที่จัดโดยสภาการไฟฟ้าจีนและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัทพลังงานและบริษัทโครงข่ายไฟฟ้ารายใหญ่มาตั้งแต่ปี 1986.
 • ซึ่งได้รับการรับรองจาก UFI
 • งานมหกรรมพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน
 • หอแสดงสินค้านานาชาติ: สหรัฐอเมริกา, ประเทศเยอรมัน, เกาหลี ,ไต้หวัน
 • 55,000sqm, 1,300+ ผู้จัดแสดง, 40,000+ผู้เข้าร่วม

ธีมโซน

 
 

ขอบเขตของงาน EP Shanghai และนิทรรศการที่จัดพร้อมกัน

 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อน / น้ำ / นิวเคลียร์
 • แหล่งพลังงานทดแทน
 • วิศวกรรมและการก่อสร้างของโครงการจ้างเหมา
 • ระบบจ่ายไฟฟ้า (ระบบ SCADA / DMS / EMS)
 • เครื่องมือและการใช้เครื่องมือควบคุมและทดสอบ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน
 • ระบบติดตั้งไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในอาคาร
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (LV) และอุปกรณ์เสริม
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (UPS เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น)
 • เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • อุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การแปลง จ่าย และเก็บพลังงานไฟฟ้า
 • สายเคเบิล อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเคเบิล และการผลิตสายเคเบิล
 • คุณภาพกำลังไฟฟ้า (รวมถึงอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เครื่องกรอง ระบบแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ระบบจัดการกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าแบบพลวัต ตัวเก็บประจุ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สวิตช์ และเครื่องควบคุม
 • ไฟฟ้าและพลังงาน
 • ระบบสารสนเทศพลังงานไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์อัตโนมัติและระบบควบคุม

อีเวนท์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน:

นิทรรศการเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติและเทคโนโลยีนานาชาติ2021 (EPA2021)
นิทรรศการอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลและคลาวด์คอมพิวติ้งนานาชาติ 2021
นิทรรศการอาคารอัจฉริยะระหว่างประเทศและเทคโนโลยีสีเขียว 2021

พบการรวมตัวของผู้ประกอบการชั้นนำของวงการกว่า 1,000 ราย

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามเรื่องงานแสดง
Ms. Queenie Fung

 Tel:
(852) 2811 8897
 Fax:
(852) 2516 5024
 Email:
power@adsale.com.hk
ติดต่อสอบถามเรื่องการเยี่ยมชม/สื่อ
Ms. Anna Luk

 Tel:
(852) 2516 3342
 Fax:
(852) 2516 5024
 Email:
EPChina.PR@adsale.com.hk
ติดต่อสอบถามเรื่องงานแสดง
Ms. Queenie Fung

 Tel:
(852) 2811 8897
 Fax:
(852) 2516 5024
 Email:
power@adsale.com.hk


ติดต่อสอบถามเรื่องการเยี่ยมชม/สื่อ
Ms. Anna Luk

 Tel:
(852) 2516 3342
 Fax:
(852) 2516 5024
 Email:
EPChina.PR@adsale.com.hk

สื่อสังคมออนไลน์

ผู้จัดงาน:

China Electricity Council
State Grid Corporation of China
China Southern Power Gird
Adsale Exhibition Services Ltd.
Leading Electric Power Exhibition in China Co-organized by China Electricity Council, State Grid Corporation of China, China Southern Power Grid & Adsale Exhibition Services Ltd, The 31st International Exhibition on Electric Power Equipment and Technology & The 23rd International Exhibition on Electrical Equipment (EP Shanghai & Electrical Shanghai 2021), is the leading electric power & electrical expo in China. Established in 1986, EP Shanghai & Electrical Shanghai is the only electric power exhibition in China awarded as UFI approved event. The 2021 show is confirmed to be held on 30Nov – 2Dec at Shanghai New International Expo Centre, PR China The show will co-locate with 2021 International Exhibition on Electric Power Automation Equipment and Technology (also known as "EPA2021"). Riding on the past success of EP Shanghai & Electrical Shanghai, the 2021 electric power exhibition is expected to gather 1000+ leading exhibitors occupying 55,000 sqm exhibition area and attract over 40,000 trade buyers worldwide. Supported by China’s major electric power group and smart grid corporation, the electric power exhibition, EP Shanghai & Electrical Shanghai 2021, covers a wide scope of exhibits in electric power industry. The exhibits include electric power transmission & distribution, electric power automation, IoT in electricity/smart grid, power dispatching systems, cable & accessories, building electrical, power automation testing equipment, control and testing equipment and instrumentation, low voltage electrical, energy conservation technology and industrial power equipment (UPS, diesel generators and alternators). The show is suitable for various companies, including power supply companies, power corporations, power grid construction, transformation and project development, power generation and project development, power dispatching and control centres, power and electricity engineering maintenance and construction, power research, design institutes, import and export corporations, electric power equipment and instrumentation, manufacturers / electric power equipment, industrial endusers (railway, building construction, gas & oil, etc)