นิทรรศการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 30

นิทรรศการเครื่องใช้ไฟฟ้านานาชาติครั้งที่ 22

ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติแห่งใหม่ของเซี่ยงไฮ้ 2020.12.03-05

 

งานมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่และเชื่อถือได้มากที่สุดในจีน

 • งานมหกรรมพลังงานไฟฟ้าที่จัดโดยสภาการไฟฟ้าจีนและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัทพลังงานและบริษัทโครงข่ายไฟฟ้ารายใหญ่มาตั้งแต่ปี 1986.
 • ซึ่งได้รับการรับรองจาก UFI
 • งานมหกรรมพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน
 • หอแสดงสินค้านานาชาติ: สหรัฐอเมริกา, ประเทศเยอรมัน, เกาหลี ,ไต้หวัน

ธีมโซน

 
 

ขอบเขตของงาน EP Shanghai และนิทรรศการที่จัดพร้อมกัน

 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อน / น้ำ / นิวเคลียร์
 • แหล่งพลังงานทดแทน
 • วิศวกรรมและการก่อสร้างของโครงการจ้างเหมา
 • ระบบจ่ายไฟฟ้า (ระบบ SCADA / DMS / EMS)
 • เครื่องมือและการใช้เครื่องมือควบคุมและทดสอบ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน
 • ระบบติดตั้งไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในอาคาร
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (LV) และอุปกรณ์เสริม
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (UPS เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น)
 • เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • อุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การแปลง จ่าย และเก็บพลังงานไฟฟ้า
 • สายเคเบิล อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเคเบิล และการผลิตสายเคเบิล
 • คุณภาพกำลังไฟฟ้า (รวมถึงอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เครื่องกรอง ระบบแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ระบบจัดการกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าแบบพลวัต ตัวเก็บประจุ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สวิตช์ และเครื่องควบคุม
 • ไฟฟ้าและพลังงาน
 • ระบบสารสนเทศพลังงานไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์อัตโนมัติและระบบควบคุม

นิทรรศการอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลและคลาวด์คอมพิวติ้งนานาชาติ 2020

 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • (โซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร, ศูนย์ข้อมูลไมโครโมดูล, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบส่งและจำหน่าย, ระบบปรับอากาศ, ระบบเติมอากาศและทำความเย็น, ระบบดับเพลิง, จอ LED, การวางแผนก่อสร้าง, การให้คำปรึกษา, การออกแบบและบำรุงรักษา, วิศวกรรมและการวางระบบ, วัสดุก่อสร้างที่ทันสมัย)
 • IDC
 • (บริการให้เช่าตู้วาง/ห้องคอมพิวเตอร์, บริการให้เช่า/รับฝากเซิร์ฟเวอร์, บริการพัฒนา/วางระบบ, บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ)
 • ศูนย์ ICT (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 • การประมวลผลแบบคลาวด์ (บริการคลาวด์ (PaaS, IaaS, SaaS), บริการดูแลระบบคลาวด์, บริการย้ายระบบ, บริการคลาวด์สาธารณะ/ส่วนตัว/ไฮบริด, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์และบริการ, บริการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์)

พบการรวมตัวของผู้ประกอบการชั้นนำของวงการกว่า 1,000 ราย

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามเรื่องงานแสดง
Ms. Queenie Fung

 Tel:
(852) 2811 8897
 Fax:
(852) 2516 5024
 Email:
power@adsale.com.hk
ติดต่อสอบถามเรื่องการเยี่ยมชม/สื่อ
Ms. Anna Luk

 Tel:
(852) 2516 3342
 Fax:
(852) 2516 5024
 Email:
EPChina.PR@adsale.com.hk
ติดต่อสอบถามเรื่องงานแสดง
Ms. Queenie Fung

 Tel:
(852) 2811 8897
 Fax:
(852) 2516 5024
 Email:
power@adsale.com.hk


ติดต่อสอบถามเรื่องการเยี่ยมชม/สื่อ
Ms. Anna Luk

 Tel:
(852) 2516 3342
 Fax:
(852) 2516 5024
 Email:
EPChina.PR@adsale.com.hk

สื่อสังคมออนไลน์

ผู้จัดงาน:

China Electricity Council
State Grid Corporation of China
China Southern Power Grid
Adsale Exhibition Services Ltd.