繁體 简体 English Русский ภาษาไทย 한국어 日本語  
> สิทธิผ่านเข้างานทันที
> รับแคตตาลอกการแสดงหนึ่งเล่ม (มูลค่า 100 หยวน)!*
> ฟรี ของขวัญชิ้นพิเศษ ณ พื้นที่จัดแสดง *
> บริการจับคู่ทางธุรกิจ
*ของมีจำนวนจำกัด

ลงทะเบียนตอนนี้!
ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม (ตัวแทน)
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
นิทรรศการออนไลน์
นิทรรศการเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติและเทคโนโลยีนานาชาติ 2018 (EPA2018) นิทรรศการเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติและเทคโนโลยีนานาชาติ 2018 (EPA2018)
EECEP 2018 (งานมหกรรมอุปกรณ์และเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนานาชาติแห่งประเทศจีน 2018) ECEP 2018 (งานมหกรรมอุปกรณ์และเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนานาชาติแห่งประเทศจีน 2018)
국제 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 산업 엑스포 2018 นิทรรศการอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลและคลาวด์คอมพิวติ้งนานาชาติ 2018
สำนักงานใหญ่ในฮ่องกง
ติดต่อสอบถามเรื่องงานแสดง
Ms. Queenie Fung
(852) 2811 8897
(852) 2516 5024
power@adsale.com.hk
 
ติดต่อสอบถามเรื่องการเยี่ยมชม/สื่อ
Ms.Anna Luk
(852) 2516 3342
(852) 2516 5024
EPChina.PR@adsale.com.hk
สื่อสังคมออนไลน์:

ผู้อุปถัมภ์:

中国電力企業連合会

State Grid Corporation of China

ผู้จัดงาน:

China Electricity Council Science and Technology Development Service Center


China Council for the Promotion of International Trade, Electric Power Industry Office


Adsale Exhibition Services Ltd.

ช่องทางที่ดีที่สุดในการพบผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ

EP China 2018

นิทรรศการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 17

นิทรรศการเครื่องใช้ไฟฟ้านานาชาติครั้งที่ 10

วันที่: 15-17 ตุลาคม 2018
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการนานาชาติจีน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • งานมหกรรมพลังงานไฟฟ้าที่จัดโดยสภาการไฟฟ้าจีนและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัทพลังงานและบริษัทโครงข่ายไฟฟ้ารายใหญ่มาตั้งแต่ปี 1986
 • ซึ่งได้รับการรับรองจาก UFI;
 • งานมหกรรมพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนติดต่อกันถึง 6 ปีซ้อน

ธีมโซน

ขอบเขตของงาน EP China และนิทรรศการที่จัดพร้อมกัน

EP & Electrical China 2018

 

 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อน / น้ำ / นิวเคลียร์
 • แหล่งพลังงานทดแทน
 • วิศวกรรมและการก่อสร้างของโครงการจ้างเหมา
 • ระบบจ่ายไฟฟ้า (ระบบ SCADA / DMS / EMS)
 • เครื่องมือและการใช้เครื่องมือควบคุมและทดสอบ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน
 • ระบบติดตั้งไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในอาคาร
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (LV) และอุปกรณ์เสริม
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (UPS เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น)
 • เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • อุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การแปลง จ่าย และเก็บพลังงานไฟฟ้า
 • สายเคเบิล อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเคเบิล และการผลิตสายเคเบิล
 • คุณภาพกำลังไฟฟ้า (รวมถึงอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เครื่องกรอง ระบบแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ระบบจัดการกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าแบบพลวัต ตัวเก็บประจุ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สวิตช์ และเครื่องควบคุม
นิทรรศการเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติและเทคโนโลยีนานาชาติ 2018
 • ไฟฟ้าและพลังงาน
 • ระบบสารสนเทศพลังงานไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์อัตโนมัติและระบบควบคุม

ECEP 2018 (งานมหกรรมอุปกรณ์และเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนานาชาติแห่งประเทศจีน 2018)

 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์
 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีดีไนตริฟิเคชัน
 • เทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
 • วัสดุและสารเคมีพิเศษเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีการติดตามและวิเคราะห์

นิทรรศการอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลและคลาวด์คอมพิวติ้งนานาชาติ 2018

 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • (โซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร, ศูนย์ข้อมูลไมโครโมดูล, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบส่งและจำหน่าย, ระบบปรับอากาศ, ระบบเติมอากาศและทำความเย็น, ระบบดับเพลิง, จอ LED, การวางแผนก่อสร้าง, การให้คำปรึกษา, การออกแบบและบำรุงรักษา, วิศวกรรมและการวางระบบ, วัสดุก่อสร้างที่ทันสมัย)
 • IDC
 • (บริการให้เช่าตู้วาง/ห้องคอมพิวเตอร์, บริการให้เช่า/รับฝากเซิร์ฟเวอร์, บริการพัฒนา/วางระบบ, บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ)
 • ศูนย์ ICT (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 • การประมวลผลแบบคลาวด์ (บริการคลาวด์ (PaaS, IaaS, SaaS), บริการดูแลระบบคลาวด์, บริการย้ายระบบ, บริการคลาวด์สาธารณะ/ส่วนตัว/ไฮบริด, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์และบริการ, บริการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์)

พบการรวมตัวของผู้ประกอบการชั้นนำของวงการกว่า 1,000 ราย