ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ


วันที่:2 - 4 พฤศจิกายน 2016
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการนานาชาติจีน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่อยู่: ปักกิ่ง จีน


 • งานมหกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าที่จัดขึ้นโดย
  สภาการไฟฟ้าจีนเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ชื่อว่าเป็นกิจกรรม
  ที่ได้การรับรองจาก UFI มาตั้งแต่ปี 1986
 • งานมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่และเชื่อถือได้มากที่สุดในจีน
 • งานมหกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้างาน
  เดียวที่ได้รับการแนะนำ
  จากกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง 4 ปีซ้อน
850+ ส่วนนิทรรศการ 40,000+ ตารางเมตร 26,000+
ผู้เข้าชม
40+ ประเทศและพื้นที่

สมาร์ทกริด
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
งงานไฟฟ้าและพลังงาน
อัตโนมัติ
การส่ง การกระจาย
พลังงาน
การวัดและทดสอบ
พลังงานไฟฟ้า
 

       
สหรัฐอเมริกา
ประเทศเยอรมัน
เกาหลี
ไต้หวัน
 


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อน / น้ำ / นิวเคลียร์
แหล่งพลังงานทดแทน (พลังงานลม ความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น ฯลฯ)
วิศวกรรมและการก่อสร้างของโครงการจ้างเหมา
ระบบจ่ายไฟฟ้า (ระบบ SCADA / DMS / EMS)
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือควบคุมและทดสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ไฟฟ้าอาคารและระบบติดตั้งไฟฟ้า (ระบบการบริหารจัดการและควบคุมอาคาร สวิตซ์ ระบบไฟ เป็นต้น)
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (LV) และอุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
การวางระบบอัตโนมัติ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (UPS เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น)
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
การแปลง จ่าย และเก็บพลังงานไฟฟ้า
สายเคเบิล อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเคเบิล และการผลิตสายเคเบิล
คุณภาพกำลังไฟฟ้า (รวมถึงอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เครื่องกรอง ระบบแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ระบบจัดการกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าแบบพลวัต ตัวเก็บประจุ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สวิตช์ และเครื่องควบคุม)

ผู้จัดงาน::
สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน สำนักงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า


 

ผู้จัดงานต่างประเทศ:


ผู้อุปถัมภ์:
สภาการไฟฟ้าจีนสากล

 

ผู้สนับสนุน

State Grid Corporation of China
China National Nuclear Corporation
North China Electric Power University
China Southern Power Grid
China Three Gorges Corporation
Power Construction Corporation of China
China Huaneng Group
Shen Hua Group Corporation Limited
China Energy Engineering Group Co., Ltd.
China Datang Corporation
China General Nuclear Power Group
China Nuclear Engineering Group Corporation
China Huadian Corporation
Guangdong Yudean Group Co. Ltd.
 

ผู้จัดงานต่างประเทศ:

 

การขนส่ง

ตัวแทนการท่องเที่ยว

 

แผนที่
 

ติดต่อสอบถาม

 

อีเมล์

 

โทร

 

เว็ปไซต์